LUMIStox

Měřící systém v plném vybavení pro stanovení toxicity podle ČSN EN ISO 11348 -1, -2, -3 luminiscenčními bakteriemi (bakteriální bioluminiscenční test toxicity).
Měřící sestavu tvoří luminometr LUMIStox 300 a termostat LUMIStherm. Mimo měření dle uvedených norem lze přístroj použít i pro měření dle dalších luminometrických metod. Pro bližší informace o možnostech toxikologických stanovení, nebo dalších měření v oblasti potravinářství, hygieny apod. jsme Vám k dispozici.

LUMISTox 300

LUMIStox 300 – Integrovaný systém kvality (IQS)

 • Pro toxikologická měření pomocí luminiscenčních bakterií podle DIN a ISO
 • Integrovaný systém kvality IQS zahrnující :
  • Kompenzaci negativních vlivů ze zabarvení, nebo ze zákalu vzorku, prováděnou paralelně s testem
  • Kontrolu vitality luminiscenčních bakterií v průběhu testu
  • Fotometrické funkce ke zjištění inhibičních, nebo stimulačních změn (měření extinkce).
 • Integrovaný software umožňující variabilní vyhodnocení změřených hodnot :
  • Hodnota GL: Výsledek podle norem ČSN EN ISO 11348 -1, -2, -3
  • Hodnota limitního zředění
  • Hodnoty EC: 20/50 Výsledek pro látková posouzení s max. 3mi časy inkubace
  • Efektivní koncentrace mortality
  • Provozní analytika s automatickým výpočtem při užití všech luminometrických testů Dr. Lange, např. kyvetový test TOX a screening (havárie, kalamity)
  • Chronická toxicita pomocí speciálních bakterií LUMIS 24 tox během 24 hodin
 • Další univerzální použití měřením luminiscence v relativních světelných jednotkách
  • Měření mutagenity s luminiscenčními bakteriemi
  • Stanovení ATP biomasy
  • Další luminometrické metody
 • Automatizované vedení obsluhy činí práci s luminometrem přesnou a příjemnou
  • Integrované stopky pomáhají při provádění testu toxity dle DIN
  • Možnost variabilního přednastavení parametrů měření dle potřeb obsluhy
 • Integrovaný zkušební standard dle ISO 9000

Provedení přístroje:

 • Automatická uzávěrka kyvetové šachtice
 • Měřící šachtice temperována dle předpisu norem na +15°C s možností vypnutí temperace
 • Fotonásobič, který snímá bakteriemi emitované světlo, je řízen mikroprocesorem
 • Přehledný alfanumerický displej LCD
 • Sériové rozhraní pro přímé připojení PC
 • Paralelní rozhraní pro připojení tiskárny LD 500, nebo jakékoli běžné standardní tiskárny
 • Přípustná okolní teplota pro provoz luminometru 16 – 29°C

Technické údaje:

Základní vybavení: Připojovací síťový kabel, český návod na obsluhu
Rozměry: 435 × 140 × 375 mm
Hmotnost: 7,75 kg