Partneři:
bbe-moldaenke Hach Lange

Úvod

Toxicita, neboli jedovatost (z řeckého – poisonousness) je míra vlivu jakým působí jedovaté látky na živé organizmy. Vědecký obor zabývající se těmito vlivy, jejich příčinami a důsledky je známý jako toxikologie.

Toxicitu lze zkoumat z hlediska vlivu na celé organizmy, jako jsou člověk, zvíře, rostlina, nebo baktérie, nebo pouze na jejich specifické části jako jsou orgány těla (játra, plíce).
Komplexně lze toxicitu zkoumat také jako efekt s působností na skupiny živých organizmů, či celá společenství. Rozhodující je přitom toxický vliv sledovaného agens na člověka.
S použitím černého humoru si někteří toxikologové postesknou, že optimální detekční organizmus, tedy člověk, je z jistých důvodů pro laboratorní i terénní toxikologii nepoužitelný. Z tohoto důvodu se jako zkušebních využívá řada různých jiných organizmů. Od např. luminiscenčních bakterií a semínek rostlin, přes dafnie a ryby až po různé savce.

Obecně lze zdroje toxického působení rozdělit do 3 skupin.
Jsou to chemická působení, biologická působení a vlivy fyzikální.

Existuje řada anorganických i organických chemických látek, které vykazují charakter jedů. Rozhodující je ale koncentrační množství působící látky. Mnohé drastické „jedy“ jsou v nepatrných koncentracích neškodné, nebo dokonce léčivé. Zajímavou je z tohoto hlediska oblast homeopatie, kde léčiva obsahují běžně řadu podprahových koncentrací jedů (rtuť, zinek, olovo, apod). Přesto jsou homeopatické látky prezentovány jako léčiva, byť alternativní.
V oblasti biologických jedů platí obdobné. Zde ale navíc je nutno zohlednit faktor možného množení toxického zdroje přímo v organizmu (viz např. viry, nebo bakterie) a rozdílnou imunitní reakci kontaminovaných jedinců (očkování, alergie). Mezi fyzikální jedy jsou zařazovány různé druhy vlnění od tepelného, zvukového až po UV a radioaktivní záření.

Objektivní posouzení toxického vlivu ale znamená především posoudit výše uvedené vlivy komplexně, tedy v jejich synergickém efektu. Řada toxikantů obsažených v dané látce jednotlivě v nepatrných koncentracích může společně vykazovat silný toxický účinek. Primární toxikologické metody tedy nemají charakter chemické analýzy, ale zkoumají účinek látky na jeden nebo i několik organizmů různého druhu. Teprve při detekci toxického efektu nastupují další metody zkoumání příčin.