ToxProtect 64 Fischtoximeter

bbe ToxProtect64

ToxProtect je průtokový toximetr k ochraně vodárenských systémů určených pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou proti vniknutí nebezpečných jedovatých látek. ToxProtect detekuje akutně působící toxické látky při

  • chemických nehodách,
  • nebo teroristických útocích.
bbe ToxProtect64

ToxProtect je robustní, pro obsluhu jednoduchý přístroj s nízkými nároky na údržbu.
ToxProtect využívá pro svůj monitorovací provoz 4 – 6 cm dlouhé ryby umístěné v akváriu.
Pohyby ryb jsou registrovány fotosenzory přes základní matrici. Časově závislá vodorovná případně vertikální poloha každé ryby je vypočtena mikroprocesorem. Přítok toxické substance změní pohybovou aktivitu testovaných ryb. Únikové chování ryby vede ke zvýšené pohybové aktivitě, intoxikace k redukci pohybu až k nehybnosti (smrt). Integrovaný software kombinuje zjištěnou pohybovou aktivitu s vertikálním rozlišením polohy ryby v akváriu a vypočte případný alarmující stav.
bbe ToxProtect64 Pohybové podráždění způsobené světelnou stimulací slouží k validaci zjištěného alarmujícího stavu.

Připojení:

20mm přítok, 32mm odtok přes otevřené výstupy a trychtýř
Průtokoměr
Regulační kohout (dávkování přítoku)
Oddělený uzavírací kohout k celkovému uzavření pracující v teplotním rozsahu 8°-18°C, netemperovaný
Přístroj je určen pro použití ve vodě vykazující zákal <1 FTU
Připojení 115 – 220 V, 200 W

Zobrazovací jednotka a výpočetní jednotka

Optický ukazatel, displej
Signální světlo na přístroji
Alarm-výsledky vyhodnocení každé 2 min, 1 min šokové osvětlení a vyhodnocení
Výstup: Alarm-kontakt 220V, 5A, 2 x 4-20 mA pro alarm a výstražnou signalizaci hardware
Hardware-poplach senzor pohybu, nedostatečný průtok, příliš vysoký průtok, chlor na přítoku/v nádrži, chybějící dechlorační prostředek v nádrži, neměřící nebo funkčně neschopný přístroj, otevřený přístroj, orosení skla desky, atd.

Připojení na elektrickou síť:

Programovatelné parametry přes externí LapTop
IP 55
230/115 V autorange síť
Klávesnice na přístroji

Měřící komora

IP 65 pro elektroniku
Vodotěsný konektor nebo PG průchodky s pevnými potrubími 20mm přítok, 32mm odpad
Volný přítok bez mechanického spojení k akváriu, volný odpad
Vodoměr-signalizační zařízení proti přeplnění
Materiál: PVC, ušlechtilá ocel, tabule odolná proti poškrábání, Plexi jako postranice
Krmení: Pevné krmivo pro 14 dnů
Usměrňovací sítko pro laminární proudění
Počet ryb: 5, rozměr ryby: < 6 cm
Vyhodnocované rozměry nádoby < 9 x 30 x 30 cm, optických zakrytí
Průtok: 1/3 objemu komory za minutu
Snadné vyprázdnění a vybírání ryb, lehká demontáž akvária

Dávkovací jednotka

Dávkovací čerpadlo
Cl elektroda
Monitorovací hladinoměr v kanystru

Integrovaný software

Příručka a návody

Detailní popisy: Manuál a obsluha v anglickém jazyce a v českém jazyce

Servis

bbe Service support nabízí službu off-line Assistenz, komunikaci po telefonu nebo za e-mailem a zodpovězení technických i operativních otázek během 72 hodin. Na vyžádání je možná pomoc přímo v místě u uživatele..

Záruka

2 roky po instalování přístroje. Záruka zahrnuje všechny poruchy bbe Toximeteru, pokud nebyly způsobeny vnějšími příčinami, nebo nevhodným používáním. Záruka zahrnuje dodávku náhradních dílů opravu a instalaci přístroje během záruční doby mimo poškození skleněných dílů a spotřebního materiálu použitého při výkonech bbe service support.

Prohlášení o shodě:

CE-označení

Dodávka

Bude realizována jako kompletní včetně vybavení a dokumentů a manuálů. Dodávky se realizují podle podmínek a řádů INCOterms.