bbe Daphnia Toximeter

Reference - Projekt Odra III, VÚV, Ostrava, 2005

Technologie monitorování kvality vody

bbe Daphnia Toximeter bbe Daphnia Toximeter bbe Daphnia Toximeter

bbe Daphnia Toximeter kontinuálně sleduje živé perloočky [Daphnia magna] umístěné v nádržce, kterou protéká voda, o jejíž toxicitu jde. Společnost bbe vyvinula citlivou metodu, která umožňuje detekovat toxické látky v řekách, vodních zdrojích, odpadních nádržích apod. Je založena na zdokonalení techniky označované jako Extended Dynamic Daphnia Test (EDDT), ověřené a v Evropě i jinde ve světě často používané metodě kontroly vody.

Kontinuální biologický monitoring bbe Daphnia Toximetrem umožňuje rychlé rozpoznání toxických substancí ve vodě a poskytuje průběžnou kontrolu a výstražný systém v reálném čase. Relativní výše toxicity a její časové působení jsou v přístroji zaznamenávány pro další analýzu. Tento jedinečný přístroj umožňuje detekci, záznam a rychlou nápravu v případě toxického znečistění vody.

bbe Daphia Toximeter je ideální řešení pro vodárny jako prevence proti úmyslnému nebo nedbalostnímu zamoření vodovodních řadů či jako kontrola technologií úpravy vody. Rovněž může být použit pro "strategické" sledování kvality vody.

Počítačové zpracování dat

bbe Daphnia Toximeter

Kontinuální vizuální analýza pohybu dafnií umožňuje rychlé zhodnocení jejich kondice a zdraví. Posouzení toxicity je založeno na měření těchto parametrů:

  • rychlost pohybu
  • způsob plavání (výška výskytu dafnií v nádržce, druh vykonávaných pohybů)
  • sledování růstu
  • počet živých dafnií

Tyto faktory jsou průběžně sledovány integrovanou digitální kamerou a data z ní jsou přenášena do počítače, kde jsou analyzována. Tato analýza rozpozná jakékoliv změny v pohybu dafnií. Počítač rovněž průběžně počítá tzv. index toxicity.
Programové vybavení bbe Dynsprung zaznamenává data získaná z kamery a rozpoznává významné změny v pohybu dafnií. Toxické události jsou zřetelně označovány jako „alarm“, přičemž práh citlivosti a další parametry mohou být nastaveny obsluhou podle potřeby.
bbe Daphnia Toximeter Statistická analýza použitá při sledování pohybu umožňuje rozlišit alarm od „normálního“ stavu i v obtížnějších reálných situacích zatížených šumem nebo driftem behaviorálních křivek. Drift je automaticky kompenzován programem. Software Dynsprung využívá tzv. adaptivní Hinkleyho detektory pro automatické přizpůsobení průměru a směrodatné odchylce. Dynsprung je kompatibilní s jinými systémy stanovení toxicity.

Jednoduchá obsluha

bbe Daphnia Toximeter - Snadná obsluha bbe Daphnia Toximeter - Vyjmutí měřící komory

Integrovaný počítač pracující pod Windows 2000/XP, který je součástí měřicího přístroje, má zabudovanou klávesnici, polohovací zařízení (touchpad) a grafický displej. Uživatelsky vstřícné programové vybavení Dviewer obsahuje všechny potřebné vizualizační nástroje. Umožňuje grafickou interpretaci naměřených dat s možností online zobrazení pohybu dafnií. Program také umožňuje offline prohlížení a zpracování již naměřených dat. Přístroj je vybaven disketovou mechanikou a síťovým konektorem pro snadný přenos dat.

Doplňkové funkce

Použitím volitelných doplňků bbe DaphniaToximeteru získáte množství nadstandardních funkcí:

  • připojení přes LAN pro nepřetržitý přístup k datům
  • vzdálená správa počítačového systému
  • zvukové nebo vizuální upozorňování na alarmy buď lokálně nebo přes fax či pager

Daphnia Toximeter je jedním z mnoha vyspělých biologických nástrojů ke kontrole vody od firmy bbe Moldaenke. Systém lze upravit pro specifické potřeby uživatele; detailní informace vám na požádání rádi poskytneme.

Měřící stanice na Labi vybavená přístroji bbe sleduje jakost vody pro oblast s více než 3 miliony obyvatel. bbe Daphnia Toximeter

Technické údaje

Komora snadná údržba
Krmení dafnií automatické pomocí integrovaného řasového fermentoru
Filtrace vzorku vody zabudovaný průtokový filtr
Ochranný kryt třída ochrany IP54
Bezpečnost izolovaná oddělení pro průtok vody a elektrické prvky
Hmotnost 60 kg
Rozměry 650 mm × 600 mm × 520 mm
Provozní napětí 220 – 240V / 50 Hz
Příkon 500 W
Teplota vzorku vody 0 – 30 °C
Délka měřicího cyklu 1 – 30 min
Analogový výstup 2 × 4 – 20 mA
Datové rozhraní 1 × sériový port RS232
Síťové rozhraní 10/100 Mbps Ethernet (RJ-45)
Zabudovaný modem 56 kbps
Úložný prostor pro data pevný disk 20 GB
Interval údržby přístroje > 7 dní