bbe Daphnia Toximeter

bbe Daphnia Toximeter

bbe-Daphientoximeter sleduje a hlídá přítomnost toxických látek ve zkoušené vodě.
Dafnie, nebo ryby přebírají úkol senzoru. Mění své chování (plavou rychleji, pomaleji, výš, klikatě) – nebo zahynou při kontaktu s jedovatými substancemi. Zkoušená voda je kontinuálně vedena měřící komorou, kde dafnie/ryby plavou. Chování dafnií / ryb v měřící komoře sleduje a vyhodnocuje kamera připojená k PC. Při změně chování spustí PC alarm.

Toximetry jsou dodávány jako jedno-, nebo dvoukomorové. Dvě komory zvyšují přesnost a spolehlivost výsledků. V obou komorách mohou být stejné organizmy, nebo je možné provozovat toximetr s dafniemi v jedné cele a s rybkami v druhé cele.

Schéma průtoku měřené vody toximetrem:

Schéma průtoku měřené vody toximetrem

Průtok znečištěné vody měřící stanicí je veden přes filtrovací jednotku (bbe Gross-Flow-Filter, popř. bbe- WaterConditioner). Tato filtrovací jednotka připravuje pro testování (je-li to potřebné) profiltrovanou a předehřátou vodu. Předehřátí vody slouží k tomu, aby se zabránilo odplynění rozpuštěného kyslíku ze zkoušené vody uvnitř měřící komory, místo toho se uvolňuje již ve filtrovací jednotce.

Hadicové (peristaltické) čerpadlo (5) dopravuje zkoušenou vodu do víka měřící komory a dále pak do měřící komory. Přitom je zkoušená voda protlačována prvkem (6) s peltierovým článkem, aby byla ochlazena na teplotu, která je pro testovací organismy optimální.

Do proudu testované vody jsou před temperovacím prvkem navíc přidávány řasy zaručující dafniím v měřící komoře stálé vyživovací podmínky. Řasy jsou odebírány z fermentoru řas "dávkovacím čerpadlem krmných řas". Samy krmné řasy jsou zásobovány živným chemickým roztokem a to "dávkovacím čerpadlem živného roztoku" tak aby byl zajištěn jejich trvalý růst ve fermentační cele (Fermenter). Filtrovaná, temperovaná a výživou nasycená měřená voda je čerpaná ke klapce měřící komory (4) a do víka měřící komory.

bbe Daphnia Toximeter

Zde se trasa měřené vody dělí. Jedna část opouští víko jedním ze čtyř vývodů z víka komory a přitom ssebou strhává vzniklé vzduchové bubliny. Druhá část měřené vody proudí dolů měřící komorou, odkud je opět trubičkou odsávána.

Samostatné hadicové čerpadlo (12) je určeno pro odsávání a definuje tím objem průtoku měřící komorou. Obě hadicová čerpadla pro čerpání vody ke komoře a pro čerpání jedné části vody komorou, jsou poháněna jedním motorem a jsou umístěna za sebou na jedné hřídeli motoru.