Kontaktní údaje

Ing. Milan Kříž - Ekotechnika
Kloboučnická 20
140 00 Praha 4
tel./fax: +420 241 414 111
e-mail: ekotechnika@ekotechnika.com
web: www.ekotechnika.com