Ing. Milan Kříž - Ekotechnika

Firma Ing. Milan Kříž – EKOTECHNIKA funguje na českém a slovenském trhu již od roku 1990. Je zapsána v obchodním rejstříku a její název je od roku 1997 chráněn zápisem v registru 212551. Její hlavní náplní je odbyt měřících přístrojů zaměřených především na oblast průmyslových aplikací a ekologie.

Naše nabídka měřících přístrojů ekologického zaměření je určena především pro tyto oblasti :

 • Laboratorní a mobilní analytika pitných, průmyslových a odpadních vod, půdy, surovin, potravinářské produkce a odpadů přístroji pro chemicko–fyzikální měření a laboratorními fotometry či spektrofotometry.
 • Kontinuální analytika pitných, odpadních a průmyslových vod.
 • Měření zákalu kapalin
 • Magneticko–indukční průtokoměry pro kanály i potrubí
 • Stanovení toxicity vzorků (vody, půdy, surovin a odpadů), laboratorně (luminometrie, bakterie Vibrio Fischeri), kontinuálně – průtočným měřením (ryba, dafnie, řasa)
 • Meteorologická měření teploty, vlhkosti a tlaku, proudění vzduchu, slunečního záření, srážek a osvětlení, včetně příslušenství pro záznam a zobrazení údajů.
 • Měření % objemu vody v emisích, stanovení teploty rosného bodu spalin.
 • Detekce úniku kapalin
 • Měření koncentrace chlorofylu v povrchových vodách, s vyjádřením koncentračního profilu s rozlišením množství základních druhů řas ponornou fluorimetrickou sondou v terénu.
 • Laboratorní stanovení koncentrace chlorofylu, sinic; měření v kyvetách, nebo měření kontinuální, průtočné.
 • Vzorkovače povrchových vod

Naše nabídka měřících přístrojů pro průmyslové aplikace a pro kontrolu kvality výroby:

 • Unikátní speciální vlhkoměry pro měření v agresivních a horkých plynech (spaliny, odtahy ze sušáren, vlhkost v pecích), nebo naopak pro měření stopových koncentrací vlhkosti v plynech a vybraných kapalinách (zemní plyn, hexan).
 • Vysokofrekvečně-kapacitní a digitální sondy pro kontinuální měření obsahu vody v sypkých, pastovitých a pevných materiálech.
 • Měření zákalu kapalin
 • Spektrofotometry, kolorimetry pro posouzení barevného odstínu
 • Leskoměry
 • Infračervené bezdotykové teploměry
 • Tlakoměry a průtokoměry včetně regulačních prvků
 • Ex - Elektrokomponenty pro prostředí s nebezpečím výbuchu (spínače, skříňky, topné kabely, lampy, hlásiče apod.)